Planleggingsdager

Barnehagen vil ha planleggingsdag : Fredag 04. oktober 2019 Fredag 1. november 2019 Fredag 10. januar Fredag 22. mai