Stilla barnehage SA

Stilla Barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble etablert i 1988. Vi ligger trygt og godt plassert midt på Kjelsås i Oslo. Barnehagen er romslig og oversiktlig med tre avdelinger. Her er det til sammen 33 plasser for barn i alderen 1-6 år. I Stilla er vi opptatt av å skape en god hverdag preget av trygghet, inkludering og respekt, positivitet og engasjement og sist, men ikke minst, mestringsopplevelser.