Praktisk informasjon A - Å

Vi har prøvd å samle all informasjon som tenkes kan på et sted. Denne informasjonen er den samme som du finner i barnehagens årsplan.

Bleier

Hjemmet holder bleier og salve (bhg har salve: Inotyol), barnehagen har alt annet man skulle trenge.

Bursdager

Alle barns bursdager blir feiret. Vi synger bursdagssang, barnet får krone. Bursdagen feires i fruktstunden, og kun frukt eller andre sunne alternativer blir servert.

NB!  Innbydelser til private bursdagsselskap skal kun legges på hyllene til barna hvis hele avdelingen eller aldersgruppa blir invitert.

Dagsrytmen

07.45

Barnehagen åpner

ca 10.45 

Lunsj. Varmmat onsdag og fredag, brødmåltid andre dager

ca 14.00 

Fruktmåltid (Knekkebrød og frukt)

16.00

Lite mellommåltid for barna som er igjen

16.45

Barnehagen stenger

Dagsplanen inneholder ikke det pedagogiske innholdet, da dette varierer mye fra dag til dag. Bleieskift for de minste og dorunder for de litt større barna gjøres ifm måltider. Dagsplanen kan se noe ulik ut avhengig av barnas avdeling. Følg med på mykid og ukeplanene for oppdaterte dagsplaner for din avdeling. 

Foreldresamtaler

Alle skal gjennomføre en foreldresamtale i løpet av høsten. På våren skal alle foresatte få tilbud om foreldresamtale, men dette er frivillig. Foresatte til skolestarterne må gjennomføre en foreldresamtale i forbindelse med overføring til skolen.

Fottøy

Vi er mye ute, også om det er vått eller kaldt. Barna må derfor alltid ha med seg sko tilpasset været.

Barna trenger IKKE ha på seg innesko innendørs, det beste for utviklingen til barna er at de går uten. For å unngå å skli, er det bedre med sokker som har antiskli, gymsokker, eller lignende.

Henting/levering

Om barnet blir hentet av noen andre enn mor og far, må dette meldes barnehagen via MyKid eller på telefon. Blir det ikke gitt beskjed får ikke barnet dra med vedkommende som kommer, og vi ringer dere foresatte og sjekker.

Klær/skiftetøy

Sørg for at barna har gode og passende klær. Husk: Riktig klær til årstid, vær og vind! Gode klær = gode opplevelser 😊 Sjekk tøy på barnets plass hver dag! Vask og tørk ytterdresser, regntøy, sko/støvler og annet i løpet av barnehageuken ved behov. Ta alltid med hjem for vask over helgen. Personalet gir tilbakemelding om noe mangler av klær utstyr.

Det som skal ligge av skiftetøy i boksen under plassen til barna i garderoben er: Undertøy, ullundertøy (over- og underdel), ullsokker, genser og bukse. (Har man de tre første har man egentlig det man trenger)

Merk alle klær, klær som ikke er merket er umulige å finne eier til. På storbarn er det 24 barn, U do the math 😊

Måltider

Vi har to faste måltider i barnehagen. Lunsj ca. kl. 10.30 og et frukt-/knekkebrødmåltid ca. kl. 14.00. Barna har anledning til å spise frokost, men den må de ha med selv. I tillegg får barna som er igjen ca klokken 1600 et fruktmåltid om de er sultne.

Onsdag og fredag har vi varmlunsj. Mandag, tirsdag og torsdag har vi brød til lunsj.

Av sikkerhetsmessige årsaker, får barna ikke ha med seg nøtter til barnehagen.

Samarbeidspartnere

Barnehagen samarbeider med Bydel Nordre Aker, tverrfaglig ressursteam, PP-tjenesten, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien), Habiliteringsenheten og barneverntjenesten. Ved behov har barnehagen og foresatte mulighet til å søke hjelp/henvise, og motta råd, veiledning og hjelp i samarbeid med eksterne instanser. Dersom foresatte ønsker å rådføre seg med noen av disse, kan de få formidlet kontakt gjennom barnehagen. Barnehagens rådføring med eksterne fagfolk om navngitte barn, skal kun skje med foresattes samtykke. Dette gjelder ikke når meldeplikt til barneverntjenesten utløses.

Skiskole

Årlig tilbys det skiskole for 5-åringene på Trollvann. Foreldre melder på og betaler selv for barnet sitt.

Barnehagen betaler for buss frem og tilbake.

Soving

Barna som har behov for det, sover eller hviler i barnehagen. Sovetid avtales med foreldrene, barnehagen forholder seg til de sovetider som står på MyKid, foreldre må passe på at disse er oppdaterte. Vi ønsker å få barna over på en soveperiode så fort som mulig, men er fleksible om barn må ha to sovestunder. Sovetider på under 45 min unngår vi. Barna sover ute i vogn med kontinuerlig sovevakt. Foresatte er ansvarlige for at alt utstyr til vogn er på plass, men bhg holder daglig tilsyn.

Sykdom

Når barn er i barnehagen skal de ha en allmenntilstand som tilsier at de skal kunne delta i alle barnehagens aktiviteter, (eksempelvis gå på tur, leke ute, osv). Anser barnehagens personale barn som syke, ringer de og ber foresatte hente i tydelige ordelag.

Ved oppkast og diaré SKAL barnet holdes hjemme 48 timer.

Ved vurdering om barnet er friskt nok til å være i barnehagen, er det først og fremst hensynet til barnet selv og hensynet til eventuell smitte som er avgjørende.

Ved eventuelle pandemier vises det til barnehagens tiltaksplan som tar utgangspunkt i trafikklysinndelingen fra FHI.

Tur

Avdelingene er ofte ute på tur, enten i nærområdet eller på lengre turer. Turdestinasjon avhenger av barnegruppen, pedagogisk opplegg, vær osv. Vær i barnehagen før klokken 0930 på turdager!

Etter forskrift om foreldrebetaling § 1 betaler barnehagen for alle turer/ eksklusjoner som eventuelt kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Det samles ikke inn penger fra foreldre til dette.

Åpningstider og gebyr

Barnehagen åpner kl. 07.45. Barnehagen stenger kl.16.45. Alle skal være ute av barnehagen innen kl. 16.45, ved for sen henting blir det pålagt et gebyr. Styret har vedtatt følgende satser:

Kr. 200,-           fra kl. 16.45 - 17.00

Kr. 300,-           fra kl. 17.00 - 17.15

Kr. 400,-           fra kl. 17.15 - 17.30

Kr. 500,-           fra kl. 17.30 - 17.45