Praktisk informasjon

Her er en del informasjon som kan være greit å vite om når man begynner hos oss.

Foreldresamtaler

Alle får tilbud om minst to foreldresamtaler i løpet av året. Foresatte av skolestarterne må gjennomføre en foreldresamtale i forbindelse med overføring til skolen. Har foresatte behov for en samtale utenom de ordinære samtalene, er det bare å ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen.

Henting/levering

Om barnet blir hentet av noen andre enn sine foresatte, må det meldes til barnehagen via MyKid eller på telefon. Blir det ikke gitt beskjed må vi ringe foresatte av sikkerhetsmessige grunner, før barnet får bli med.

Åpningstider og gebyr

Barnehagen åpner kl. 07.45. Barnehagen stenger kl.16.45. Alle skal være ute av barnehagen innen kl. 16.45, ved for sen henting blir det pålagt et gebyr. Styret har vedtatt følgende satser:

Kr. 200,-           fra kl. 16.45 - 17.00

Kr. 300,-           fra kl. 17.00 - 17.15

Kr. 400,-           fra kl. 17.15 - 17.30

Kr. 500,-           fra kl. 17.30 - 17.45

Bleier

Hjemmet holder bleier og salve, barnehagen har kluter og våtservietter.

Fottøy

Vi er mye ute, også om det er vått eller kaldt. Barna må derfor alltid ha med seg sko/støvler tilpasset været.

Klær/skiftetøy

Sørg for at barna har gode og passende klær. Husk: Riktig klær til årstid, vær og vind! Gode klær = gode opplevelser😊 Sjekk tøy på barnets plass hver dag! Vask og tørk ytterdresser, regntøy, sko/støvler og annet i løpet av barnehageuken ved behov. Personalet passer også på å gi tilbakemelding om noe mangler av klær og utstyr.

Det som skal ligge av skiftetøy i boksen til barna i garderoben er minst to sett av: Undertøy/body, sokker, genser og bukse. I tillegg skal det ligge to sett av ullundertøy (over- og underdel) og ullsokker på vår, høst og vinter.

Merk alle klær med barnets navn, da finner klærne alltid tilbake til eieren. 

Bursdager

Barnas bursdager blir feiret i barnehagen for de som ønsker det. Vi synger bursdagssanger, barnet får krone og vi gjør annet bursdagssprell.

Flere foresatte ønsker å sende med noe spiselig som barna kan kose seg med. Barnehagen vil da at det blir sendt med et sunt alternativ. Her er noen eksempler:

  • smoothie
  • bær
  • fruktsalat med kesam/yoghurt eller lignende meieriprodukter
  • grønnsaker og dipp
  • fruktspyd

NB!  Innbydelser til bursdagsselskap skal kun legges på hyllene til barna hvis hele avdelingen, aldersgruppa eller en naturlig kjønnsinndeling blir invitert.

Måltider

Vi serverer to faste måltider i barnehagen. Lunsj ca. kl. 10.45, og ettermiddagsmåltid ca. kl. 14.00. Barna har anledning til å spise frokost, men den må de ha med selv. 

Mandag, onsdag og fredag har vi varmlunsj. Tirsdag og torsdag har vi brød/knekkebrød/havregryn til lunsj.

Soving

Barna som har behov for det, sover eller hviler i barnehagen. Sovetid avtales med foresatte. Barnehagen forholder seg til de sovetider som står på MyKid, foresatte må passe på at disse er oppdaterte. Vi legger tilrette for to hviler når barna begynner i barnehagen, og vil i samarbeid med foresatte prøve å få barnet over på en hvil når barnet er klar for det. Sovetider på under 30 min unngår vi. Barna sover ute i vogn med kontinuerlig sovevakt. Foresatte er ansvarlige for at vogn og utstyr er tilrettelagt, forsvarlig og på plass.

Sykdom

Når ringer barnehagen foresatte?

  • Ved oppkast
  • Ved diare
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand hvor barnet ser slapt og trøtt ut – mer enn vanlig.

Personalet diskuterer alltid seg imellom før det ringes. Det er viktig å avklare/bli enige om å kontakte foresatte er til det beste for barnet.

Vi ringer heller en gang for mye, enn en gang for lite. Barnehagen ønsker en åpen dialog med foresatte, og at man holdes informert om sitt barn.

Ved vurdering om barnet er friskt nok til å være i barnehagen, er det først og fremst hensynet til barnet selv og hensynet til eventuell smitte som er avgjørende.

Ved eventuelle pandemier vises det til barnehagens tiltaksplan som tar utgangspunkt i trafikklysinndelingen fra FHI.

Medisinering i barnehagen

Det er i størst mulig grad ønskelig at nødvendig medisinering gis hjemme. Skal barnet ha medisiner i barnehagen er det viktig at foresatte er klar over at personalet i barnehagen ikke har utdanning innen medisinering.

Barnehagen har klare rutiner og skjemaer som skal fylles ut grundig i forkant av medisineringen. Medisinene skal også være målt opp av foresatte ved levering.

Tur

Avdelingene er ofte ute på tur, enten i nærområdet eller på lengre turer. Turdestinasjon avhenger av barnegruppen, pedagogisk opplegg, vær osv. Vær i barnehagen før klokken 0930 på turdager!

Etter forskrift om foreldrebetaling § 1 betaler barnehagen for alle turer/ eksklusjoner som eventuelt kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Det samles ikke inn penger fra foreldre til dette.

Skiskole

Årlig tilbys det skiskole for 5-åringene. Foresatte melder på og betaler selv for barnet sitt. Barnehagen betaler for buss frem og tilbake. Det er også mulig å søke om friplass på skiskolen for de som har behov for det.

Samarbeidspartnere

Barnehagen samarbeider med Bydel Nordre Aker, Tverrfaglig ressursteam, PP-tjenesten, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien), Habiliteringsenheten og Barneverntjenesten. Ved behov har barnehagen og foresatte mulighet til å søke hjelp/henvise, og motta råd, veiledning og hjelp i samarbeid med eksterne instanser. Dersom foresatte ønsker å rådføre seg med noen av disse, kan de få formidlet kontakt gjennom barnehagen. Barnehagens rådføring med eksterne fagfolk om navngitte barn, skal kun skje med foresattes samtykke. Dette gjelder ikke når meldeplikt til barneverntjenesten utløses.