Årsplan

Alle barnehager er pålagt å utarbeide årsplan. Årsplanen er blant annet et arbeidsverktøy for barnehagepersonalet og bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen . Årsplanen viser hvordan vi i Stilla barnehage vil arbeide for å møte rammeplanens mål og krav til innhold. Alle i Stilla barnehage har vært med på utformingen av årsplanen, som til slutt er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg.

Dette er årsplanen for barnehageåret 2022/2023:

Årsplan 2022-2023

 

Progresjonsplan:

PROGRESJONSPLAN - Stilla Barnehage 2022-2023