Eierstyret - FAU - SU

Stilla barnehage har både et eierstyre, foreldreråd, FAU og SU. Alle valg avholdes på årsmøtet som normalt blir gjennomført i løpet av april.

Styret (eierstyret)

Stilla barnehage er en privat, foreldreeid barnehage eid av Stilla barnehage SA. Det sitter minst 3 foreldre i eierstyret til Stilla barnehage SA. Eierstyret velges på årsmøtet.

Foreldreråd og FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barn i barnehagen. Blant foreldrerådets medlemmer velges 4 personer som skal utgjøre foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU velges på årsmøtet.

Samarbeidsutvalget (SU)

SU består av 6 personer, 2 fra eierstyret, 2 fra FAU og 2 fra de ansatte.

 

EIERSTYRET 2020/2021

Nadina Peters - Styreleder

Vegar Herik Fredly - Økonomiansvarlig

Stig Tombre Torsbakken - Styremedlem

Vara:

ikke valgt enda, må velges på foreldrerådsmøte

 

FAU 2020/2021

1: Nini Mohn Ulsten

2: Olav Sveinall

3: ikke valgt enda, må velges på foreldrerådsmøte

4: ikke valgt enda, må velges på foreldrerådsmøte

 

Se barnehagens vedtekter og/eller årsplan for mer informasjon om eierstyret, FAU, SU og årsmøtet. 

 

EIERSTYRET 2019/2020

Ida Andrea Dietrichson - Styrelede

Vegar Herik Fredly - Økonomiansvarlig 

Heidi Gutuen Lindqvist - Styremedlem/referent

Magnus Oledal - Styremedlem

Vara:

Karoline Løvsletten Smith

Cecilie Knoph

 

FAU 2019/2020

Morten Westlie

Linn Grythe

Håvard Julsrud Hauge