Eierstyret - FAU - SU

Stilla barnehage har både et eierstyre, foreldreråd, FAU og SU.

Styret (eierstyret)

Stilla barnehage er en privat foreldreeid barnehage, eid av Stilla barnehage SA. Det sitter minst fire foreldre i eierstyret til Stilla barnehage SA. Eierstyret velges på årsmøtet.

Foreldreråd og FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barn i barnehagen. Blant foreldrerådets medlemmer velges 4 personer som skal utgjøre foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU velges på årsmøtet.

Samarbeidsutvalget (SU)

SU består av en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant fra hver avdeling. SU skal ha to møter i året, eller mer etter behov.

 

Se barnehagens vedtekter og Mykid for mer informasjon om eierstyret, FAU, SU og årsmøtet.