Årshjul 2020/2021

Merk at vi tar forbehold om eventuelle endringer.

August: Fokusområde: tilvenning

September:  Fokusområde: Kommunikasjon, språk og tekst

10. september               Foreldrerådsmøte

Oktober: Fokusområde: Natur, miljø og teknologi

2. oktober  Planleggingsdag – barnehagen stengt

23 oktober  FORUT: Markering av FN-dagen lørdag 24. okt

November: Fokusområde: Kunst, kultur og kreativitet

6 november  Planleggingsdag – barnehagen stengt

Desember: Fokusområde: Juletradisjoner

3. desember Nissefest

11. Desember Luciafeiring

24.12. - 3.1. Juleferie – barnehagen stengt

Januar Fokusområde: Vinter

29. januar Planleggingsdag – barnehagen stengt

Februar Fokusområde: Nærmiljø og samfunn

Uke 5 Samefolkets uke

12. Februar Karneval

Mars Fokusområde: Antall, rom og form

25. mars  Påskefrokost

29.3 – 5.4   Påskeferie – barnehagen stengt

April Fokusområde: Etikk, religion og filosofi

15. april  Årsmøte

Mai Fokusområde: Nasjonaldagen

12. mai Nasjonaldagsfeiring i barnehagen

13. mai Kristi Himmelfart – barnehagen stengt

14. mai Planleggingsdag – barnehagen stengt

Juni  Fokusområde: Kropp, bevegelse, mat og helse

18. juni Sommerfest i barnehagen

Juli

Uke 28 – 30 Sommerferie – barnehagen stengt