Barnehageplass

Det er for tiden ingen ledige plasser i Stilla barnehage. 

Stilla barnehage tar imot barn fra 1 til 6 år. Barnehagen kan inngå samarbeidsavtale med bedrifter eller foreninger som gir disse prioritet.

Etter lov om barnehager § 13 skal barn med nedsatt funksjonsevne, samt barn med vedtak etter lov om barneverntjenesten, ha rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

 

Med forbehold om hensiktsmessig alders- og kjønnssammensetning eller andre relevante hensyn, prioriteres barna, som har Stilla barnehage som førstevalg, etter ansiennitet på aktuell venteliste. Ventelistene prioriteres som følger:

  1. Søsken av barn fra Stilla huseierforening

  2. Søsken av øvrige medlemmer i barnehagen

  3. Barn av medlemmer i Stilla huseierforening

  4. Barn av andre søkere

Her finner du informasjon om søkerprosessen

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/