Hompetitten

Storebarnsavdelingen i Stilla barnehage har per i dag 19 barn i alderen 3 til 6 år

Velkommen til Hompetitten!

 

Vår fokus i år blir å bygge sosial kompetanse samt fokus på unike opplevelser i barnehagen og på tur. Gjennom vennskap skal barna utvikle sin sosial kompetanse, bygge relasjoner, utvikle språket, lære å samarbeide. Vi skal lære mye ute på tur i denne perioden med grovmotorikk, vennskap og unike opplevelser i fokus.

 

Dagsrytmen for avdelingen

Dagstavle:

Kjernetiden i barnehagen er mellom kl. 09.30 og kl. 15.00

07.45 – barnehagen åpner

09.00 – morgensamling i garderoben (Frukt)

09.15-10.45 – frilek/grupper/aktiviteter

10.45-11.00 – samlingsstund

11.00- 11.30 – vi spiser første måltid

Ca. 11.30 til 13.30 – utetid /gruppeaktiviteter inne

Ca. 14.00 – vi spiser andre måltid (Frukt)

14.30 – 15.00 – hvilestund for alle barna

15.00- 16.45 – frilek/lesestund/utelek

 

 Måltid

 

De barna som ikke har spist frokost hjemme kan spise medbrakt mat i barnehagen. Barnehagen serverer tre varm måltid på mandag, tirsdag og fredag med unntak av onsdag hvor barna har med egen lunsj og ettermiddagsmat da vi har turdager. På mandag Til ettermiddagsvakt i hovedsak brødmat.

Vi ønsker at måltidene skal være preget av en god atmosfære, at vi tar oss tid til å nyte maten, og at alle skal oppleve måltidene som en god stund på dagen. Vi benytter måltidene til å snakke med barna, og det er en arena for begrepslæring. Barna får også erfaring i å smøre maten sin selv, og i å rydde opp etter seg. Det er naturlig for oss å fokusere på det vi legger i god bordskikk, som for eksempel at vi sitter når vi spiser og spør om mer mat når vi ønsker det.

 

 

Her er link til avdelingens periodeplan for høstsemesteret 2018

 Periodeplan 2019-2020 Hompetitten Endelig