Praktisk informasjon

Åpningstider:

Barnehagen er åpen fra kl 07:45– 16:45. Av hensyn til dagsrytmen skal barna normalt være i barnehagen senest kl. 09.30. Kommer barnet senere, er sykt eller har fri, skal barnehagen ha beskjed. Vi skal også ha beskjed hvis barnet blir hentet av andre enn de som vanligvis henter.

 

Mat:

Varmmat serveres mandag, tirsdag og fredag levert av barnehagematen.no. Barna får brødmåltid eller kornblanding med biloa til andre måltid mandag, tirsdag og fredag. Melk blir servert til hvert måltid.

De restrende dagene er det medbrakt mat.

Vi har en egen fruktordning der alle foreldre tar med seg litt frukt hver dag, slik sørger vi for et riklig og ernæringsmessig tilbud til alle barna i Stilla barnehage. Vi har fruktsamling hver dag.

 

 

Tilvenning:

August går til tilvenning av nye barn. Tilvenningen i barnehagen er meget viktig for barnet. Det er for barnets beste at foreldrene setter av rikelig med tid i tilvenningsperioden. Som regel har vi sagt at foreldrene til de eldste barna bør være disponible i tre dager og at det for de minste bør være i en uke, men dette varierer fra barn til barn. Ta ikke for lett på tilvenningen, da det kan oppstå problemer etter hvert dersom den ikke blir god nok. Målet er å gi barna den tryggheten de trenger i hverdagen og tilstrekkelig tid til å etablere gode relasjoner og bli kjent med de nye omgivelsene sammen med foreldrene sine. Vi forholder oss til kommunens Oslo standard for tilvenning.

 

 

Dagsrytmen

 

07.45 - 09.15

Barna kommer, FRILEK, ute eller inne

09.15

Fruktstund/fruktsamling – bursdagsfeiring

09.30 – 11.00

Gruppeaktiviteter eller ut på tur

11.00

Måltid 1. torsdag varmat og fredag brødmat, matpakke øvrige dager

11.45

Utelek/innelek/gruppeaktiviteter/tur. Soving for de minste

13.30

Fortellerstund/frilek

14.30

Måltid 2. Frilek.

16.15

Ryddetid

16.45

Barnehagen stenger