Ledige stillinger

For deg som ønsker å jobbe i Stilla Barnehage!

For tiden er det ingen ledige stillinger i Stilla barnehage. Men om du ønsker å jobbe hos oss må du gjerne sende oss en e-post med søknad og CV til  styrer@stillabhg.no