Hompetitten

Hompetitten er mellomavdelingen på Stilla barnehage. Her går barna som er 3 og 4 år.

Hompetitten er mellomavdelingen som huser 3- og 4-åringene. 

Fokuset her er på å bygge videre på den gode utviklingen man har hatt på Nøtteliten, samtidig som man får gode opplevelser som både bygger videre på barna som individer og gruppedeltagere. 

Hompetitten er plassert i ene enden av bygget og har plass til 12 barn. 

Hompetittens pedagogiske leder 2020/2021 er Maren Melbye og hun har med seg pedagogisk medarbeider Fatima Smailagic.

Kontaktinfo: 950 72 831 / hompetitten@stillabhg.no