Hompetitten

Hompetitten er en avdeling med barn i alderen 3-6 år.

Velkommen til Hompetitten!

 

Dette barnehageåret vil Hompetitten bestå av 26 barn:

Åtte 2017 - barn

Ti 2018 - barn

Åtte 2019 - barn

 

Ansatte som jobber på Hompetitten er:

Ole-Andreas Sogn - pedagogisk leder

Kaja Andersen - pedagogisk leder på dispensasjon

Fatima Smailagic - barne- og ungdomsarbeider

Anja Lucic - barnepleier

Marta Haugen - pedagogisk medarbeider

 

Hompetitten deler seg ofte inn i mindre grupper og har mange rom som kan disponeres til gruppeinndelinger.

Kontaktinfo: 950 72 831 / hompetitten@stillabhg.no