Nøtteliten

Nøtteliten er småbarnsavdelingen for barn i alderen 1-3år

Velkommen til Nøtteliten! 

 

Dette barnehageåret består Nøtteliten av 12 barn

Seks 2020-barn

Seks 2021-barn

 

Ansatte som jobber på småbarnsavdelingen:

Lars Christian Mo - pedagogisk leder

Anniken Fjeldstad - pedagogisk leder

Kristine Ilseng - pedagogisk medarbeider

Henrik Ekern - pedagogisk medarbeider

 

Kontaktinfo: 952 50 337 / notteliten@stillabhg.no