Nøtteliten

Avdelingen for de minste barna heter Nøtteliten. Her er det stort, romslig og mennesker som har det aller viktigste i fokus - nemlig barna.

Nøtteliten er avdelingen for barna fra 1-2 år. 

Fokuset her er på å bli trygg i barnehagen, og få gode opplevelser og utvikling sammen med de andre barna og voksne på avdeling. 

Nøttelitener plassert i enden av bygget og det karakterististe ekornet ser man på den første døren man kommer til :)

Nøttelitens pedagogiske leder er Anniken Fjeldstad og hun har med seg de pedagogiske medarbeiderne Harald Vetrhus og Anja Tancica.

Kontaktinfo: 952 50 337 / notteliten@stillabhg.no